Ryszard Krynicki              Home
Spotkanie, prowadzone przez Mariana Stalę, z okazji ukazania się "Wierszy wybranych", Kraków, Aula Centrum Studiów Humanistycznych UJ, 2009 11 26
Kolejność zdjęć chronologiczna, Wisława Szymborska przyszła wcześniej

Wisława Szymborska Marian Stala Ryszard Krynicki

Strona główna Main page    Zdjęcia Photo