Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych www
Seminaria z Filozofii Przyrody
Prof. Zdzisław Golda Konstrukcja relatywistycznego modelu kosmologicznego
14 maja 2009 foto: Adam Walanus

foto: Adam Walanus