Rudolf Helmut Riedel ze zbiorów Anny i Teodora Segietów, Muzeum w Tarnowskich Górach, 2017 01 13 Reportaż na stronie UM TG Home

1

Tarnowskie Góry, Ratusz 3

Tarnowskie Góry, Rynek 2

Tarnowskie Góry, Krakowska 4

Tarnowskie Góry, Krakowska 5

Tarnowskie Góry, Kościół Ewangelicki 6

Tarnowskie Góry, Górnicza 7

Tarnowskie Góry, Ratusz 8

Tarnowskie Góry, Ratusz 9

Tarnowskie Góry, Rynek 10

Tarnowskie Góry, Kościół Ewangelicki 11

Tarnowskie Góry, Rynek 12

Tarnowskie Góry, Rynek 13

Tarnowskie Góry, Rynek 14

Tarnowskie Góry, Lauby 15

Tarnowskie Góry, Muzeum 16

Tarnowskie Góry, Muzeum 17

Teodor Segiet 18

19

Teodor Segiet, Anna Segiet 20

Edward Inglot 21

Werner Lubos 22

Marek Wesołowski 23

Teodor Segiet 24

Edward Inglot, Krzysztof Miller 25

Tarnowskie Góry, Kościół Ewangelicki 26

Tarnowskie Góry, Muzeum 27

28

Anna Segiet 29

Marek Wesołowski, Marzena Wesołowska 30

Krzysztof Mazik, Inny Śląsk 31

32

33

Krzysztof Mazik, Inny Śląsk 34

Edward Inglot, Krzysztof Miller 35

36

Renata Głuszek 37

Edward Inglot 38

Zofia Krzykowska 39

Ilona Inglot 40

Marek Wesołowski 41

42

43

Zofia Krzykowska 44

45

46

Werner Lubos 47

Krzysztof Mazik 47a

Tarnowskie Góry, Muzeum 48

Gabriela Michalak, Michał Kubarski 49

50

51

Michał Kubarski 52

Michał Kubarski 53

Gabriela Michalak 54

Gabriela Michalak 55

Michał Kubarski 56

Gabriela Michalak, Michał Kubarski 57

Gabriela Michalak, Michał Kubarski 58

Gabriela Michalak, Michał Kubarski 59

Teodor Segiet, Anna Segiet, Zofia Krzykowska 60

61

Anna Segiet, Teodor Segiet 62

63

Teodor Segiet, Anna Segiet, Zofia Krzykowska 64

Teodor Segiet, Zofia Krzykowska 65

Anna Segiet 66

67

Anna Rusinek 68

69

Stanisław Zając 70

Leszek Jodliński, Zofia Krzykowska 71

Leszek Jodliński, Zofia Krzykowska 72

73

74

Stanisław Zając, Edward Inglot 75

Stanisław Zając 76

Stanisław Zając, Edward Inglot 77

Edward Inglot 78

79

Werner Lubos 80

Teodor Segiet, Zofia Krzykowska 81

Werner Lubos, Teodor Segiet 82

Home