WGGiOŚ AGH 2014 03 31; foto: w większości DN Home
Witold Paweł Alexandrowicz, Adam Walanus

prof. Janusz Kotlarczyk

prof. Janusz Kotlarczyk

prof. Adam Walanus, prof. Andrzej Leśniak

prof. Kazimierez Klimek

prof. Adam Walanus, Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka

prof. Adam Walanus, Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka

prof. Alexandrowicz, Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka

prof. Alexandrowicz, Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka

dr hab. Elżbieta Szychowska-Krąpiec, prof. Marek Wendorff

dr hab. Jerzy Moscicki

prof. Stanisław Lasocki, prof. Adam Walanus

porf. Witold Paweł Alexandrowicz, dr hab. Dorota Nalepka, prof. Adam Walanus

prof. Andrzej Manecki, prof. Leszek Starkel, prof. Janusz Kotlarczyk

Adam Walanus, Dorota Nalepka

Strona główna Main page Home Zdjęcia Photo Wydarzenia Events