Fabio Biondi i Europa Galante w Krakowie, 4, 5 IV 2007


Fabio Biondi


Roberta Invernizzi


Emanuela Galli


Marina de Liso

Dr Bobiński pokazuje Fabio Biondiemu niektóre z powyższych zdjęć