Prof. Krystyna Milecka PAU, Komisja Paleogeografii Czwartorzędu, Kraków, 2013 01 18 Home

dr Jacek Szmańda, dr Aldona Mueller-Bieniek, prof. Kazimierz Klimek, prof. Stefan Witold Alexandrowicz, dr Wojciech Granoszewski, prof. Krystyna Milecka

prof. Kazimierz Klimek

prof. Elżbieta Szychowska-Krąpiec, dr Marta Godłowska, prof. Tomasz Kalicki, dr Marta Połtowicz-Bobak, dr Anna Budek, mgr Darek Bobak, prof. Krystyna Harmata

prof. Krystyna Harmata

prof. Krystyna Milecka

dr Jacek Szmańda

prof. Kazimierz Klimek

dr Aldona Mueller-Bieniek - sekretarz Komisji
dr Aldona Mueller-Bieniek

prof. Krystyna Milecka

prof. Krystyna Milecka

prof. Krystyna Milecka

prof. Krystyna Milecka

prof. Krystyna Milecka, dr Wojciech Granoszewski

Tyłem prof. Dorota Nalepka - wiceprzewodnicząca Komisji

Strona główna Main page Home     Zdjęcia Photo    Wydarzenia Events