Paweł Śpiewak, Seweryn Blumsztajn, Dominika Dudek, 2019 01 09    ok. 100 zdjęć Home
Rozmowy o Człowieku: Relacje polsko-żydowskie
Muzyka klezmerska w wykonaniu krakowskiej grupy Legend of Kazimierz

1

2

3

4

5

Jan Ostrowski 6

7

Dominika Dudek, Paweł Śpiewak, Seweryn Blumsztajn 8

ks. Jacek Prusak 9

Maria Anna Potocka 10

Dominika Dudek, Paweł Śpiewak, Seweryn Blumsztajn 11

Maja Wodecka 12

Adam Zagajewski 13

Dominika Dudek, Paweł Śpiewak, Seweryn Blumsztajn 14

Krystyna Zachwatowicz 15

Dominika Dudek 16

Legend of Kazimierz 17

Paweł Śpiewak 18

Seweryn Blumsztajn 19

Seweryn Blumsztajn 20

ks. Jacek Prusak 21

Paweł Śpiewak 22

Dominika Dudek 23

Seweryn Blumsztajn 24

Dominika Dudek 25

Paweł Śpiewak 26

Seweryn Blumsztajn 27

Paweł Śpiewak 28

Dominika Dudek 29

Seweryn Blumsztajn 31

Paweł Śpiewak 32

Dominika Dudek 33

Paweł Śpiewak 34

Seweryn Blumsztajn 35

36

prof. Jacek Dubiel 37

Dominika Dudek, Paweł Śpiewak, Seweryn Blumsztajn 38

Jan Woleński 39

prof. Jacek Dubiel 40

41

Dominika Dudek 42

Jan Woleński 43

44

Maria Woleńska 45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

Obraz struny zafałszowany przez cichą migawkę, która nie używa mechanicznej "kurtyny". Czas otwarcia migawki jest krótki; 1/500 s, ale czas odczytu matrycy, z góry na dół, nie jest ustawiany, jest on stały i wynosi ok. 1/10 s. Struna zdążyła wykonać 6 oscylacji (w tym kadrze). Widoczne są też poziome pasy jaśniej/ciemniej, są one wynikiem nierównomiernego świecenia silnych w tej sali żarówek, zasilanych prądem przemiennym 50 Hz. Tak więc światło oscyluje 100 razy na sekundę. Widac, że struna ma podobną częstotliwość, ale mniejszą, może jakieś 60 Hz?
83a

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

Home