Z Kopca Piłsudskiego 2011 05 06 popołudnie, f=2000mm (MTO1000+2x) Home

Kopiec Kościuszki (3,3 km)
Kopiec Kościuszki z Kopca Piłsudskiego

Kopiec Krakusa (8,3 km)
Kopiec Krakusa

Wawel (6,3 km) [większe]
Wawel z Kopca Piłsudskiego

Panorama (f=400mm, ale Canon L)

Większa, rozdzielczość jak niżej,          lub jak tu niżej: lewa i prawa część

Elektrociepłownia Łęg (11,3 km) [większe]
Elektrociepłownia Łęg

Klasztor Kamedułów, Bielany (1,6 km)
Kameduli z Kopca Piłsudskiego

Faustyna (7,8 km)

Klasztor w Mogile (14,8 km)

Kombinat, wielkie piece (17,7 km), dach kościoła MB Częstochowskiej, os. Szklane Domy (14,3 km), kościół św. Judy Tadeusza (11,9 km)

Kominy Łęgu

Maszt Chorągwica (20,2 km)
Chorągwica

Autostrada (9 km), na horyzoncie, Blachprofil, Nieporaz (21,4 km)

Liszki (6,2 km)

Kaszów (9,0 km)

Skrzyżowanie obwodnicy z olkuską drogą

Jerzmanowice (16,5 km)

Kościół Brata Alberta

Kościół św Józefa

Wieża kościoła Jezuitów za wyższą Mariackiego

Strona główna Main page Zdjęcia Photo