Zofia Zarębianka, Salon Literacki SPP, Kanonicza 7, 2017 03 09 Home
Wiersze dośmiertne
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział Kraków
Wojciech Ligęza, Stanisław Stabro, Bronisław Maj, Nina Kulhanek, Stanisława Komońska, Andrzej Bosak

„Wyeksponowane w tytule Wiersze dośmiertne drugie ze słów budzi skojarzenia z procesem, ruchem świadomości, aktywnością rozjaśniającą (na ile to możliwe w naszym języku) tajemnice kresu. Wszelako na drugim biegunie poetka umieszcza ocalające apologie i afirmacje, opowiada się po stronie wartości istnienia.” /z posłowia Wojciecha Ligęzy

Zofia Zarębianka - poetka, eseistka, krytyk literacki, profesor zwyczajny w Katedrze Lieratury XX w. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Pen Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Etycznego, vice-przewodnicząca Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie. Autorka kilkunastu książek, w tym siedmiu tomów poetyckich. Jej wiersze były tłumaczone na język angielski, czeski, hebrajski, ukraiński i francuski. Opublikowała m.in. Tropy sacrum w literaturze XXw., Bydgoszcz 2001, O książkach, które pomagają być, Kraków 2004, Czytanie sacrum, Kraków 2008, Wtajemniczenia (w) Miłosza. Pamięć. Duch(owość). Wyobraźnia, Kraków 2014 oraz tomy wierszy: Jerozolima została zburzona, Kraków 2004, Wiersze: Pierwsze, Poznań 2008, Tylko na chwilę, Kraków 2012, Wiersze dośmiertne 2017

1

2

3

4

Salon Literacki SPP 5

6

Stanisław Stabro 7

Bronisław Maj 8

Stanisław Stabro 9

Nina Kulhanek, Zofia Zarębianka 10

11

12

13

Wojciech Ligęza 14

15

16

Salon Literacki SPP 17

18

19

20

21

22

Zofia Zarębianka 23

Zofia Zarębianka 24

25

26

Bronisław Maj, Stanisław Stabro, Zofia Zarębianka 27

Bronisław Maj, Stanisław Stabro, Zofia Zarębianka 28

Stanisława Komońska 29

30

31

Zofia Zarębianka 32

Stanisława Komońska, Andrzej Bosa 33

Zofia Zarębianka 34

35

Bronisław Maj 36

Wojciech Ligęza 37

38

Zofia Zarębianka 39

Zofia Zarębianka 40

Bronisław Maj 41

Zofia Zarębianka 42

Bronisław Maj 43

Bronisław Maj 44

Zofia Zarębianka 45

Bronisław Maj 46

47

Nina Kulhanek 48

Stanisław Stabro 49

Zofia Zarębianka 50

Wojciech Ligęza 51

52

Stanisław Stabro 53

54

55

56

57

58

Zofia Zarębianka 59

60

61

62

Joanna Zach 63

Salon Literacki SPP 64

65

66

Wojciech Ligęza 67

Salon Literacki SPP 68

69

70

Joanna Zach 71

72

73

74

75

76

77

78

79

Zofia Zarębianka 80

82

83

Joanna Zach 84

85

Zofia Zarębianka 86

Piotr Skarga 87

88

Zofia Zarębianka 89

90

Joanna Zach, Zofia Zarębianka 91

Joanna Zach, Zofia Zarębianka 92

Stanisław Stabro 93

94

95

Joanna Zach 96

Joanna Zach 97

Joanna Zach 98

Home