XVI Seminarium Nauka - Religia - Dzieje Kraków, PAU, 2011 09 26 27 Home

1145 Ks. prof. Michał Heller Pierre Louis Maupertuis i zasada najmniejszego działania
Ks. prof. Michał Heller

Biskup Tadeusz Pieronek

prof. Kacper Zalewski

prof. Jerzy Janik

Ks. prof. Michał Heller

prof. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz

prof. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz

Biskup Tadeusz Pieronek

1230 Prof. Genowefa Ślósarek Fizyka - Biofizyka - Biologia
Prof. Genowefa Ślósarek

prof. Mieczysław Chorąży

prof. Władysław Stróżewski

prof. Mieczysław Chorąży

1500 Prof. Marek Kalinowski Czy życie na ziemi zmierza do samounicestwienia?

prof. Władysław Stróżewski

prof. Jerzy Wyrozumski

prof. Stanisław Kryszewski

prof. Jerzy Janik

1545 Prof. Andrzej Fuliński Skąd się bierze zło? (z punktu widzenia fizyki)

prof. Władysław Stróżewski

prof. Jan Prokop

prof. Jan Woleński

prof. Jan Woleński

1700 Prof. Antonina Kowalska Niektóre aspekty sprawy Medżugorje

prof. Jerzy Wyrozumski

prof. Jan Woleński

prof. Antonina Kowalska

Prof. Jadwiga Puzynina

prof. Jan Woleński

prof. Andrzej Białas

prof. Władysław Stróżewski

wtorek 27

Strona główna Main page Zdjęcia Photo