XVI Seminarium Nauka - Religia - Dzieje Kraków, PAU, 2011 09 27 26 Home

1500 Prof. Henryk Arodź Blaski i cienie paradygmatów w fizyce
Prof. Henryk Arodź

Ks. dr Tomasz Adamczyk

Ks. dr Tomasz Adamczyk

prof. Jan Prokop

Prof. Henryk Arodź

prof. Stanisław Kryszewski

1545 Prof. Władysław Stróżewski O przeświadczeniach

prof. Władysław Stróżewski

Prof. Jadwiga Puzynina

Prof. Jadwiga Puzynina

1630 Prof. Andrzej Tomczak Jeszcze raz o postawach społeczeństwa polskiego w okresach braku niepodległości

prof. Andrzej Białas

Prof. Andrzej Tomczak

prof. Stanisław Kryszewski

prof. Andrzej Białas

Ks. prof. Michał Heller

prof. Kacper Zalewski


prof. Kacper Zalewski

Strona główna Main page Zdjęcia Photo