Wręczenie Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała SJ, Bella Szwarcman-Czarnota, prof. Wacław Wierzbieniec,
Collegium Novum UJ, prof. Wojciech Nowak, Antony Polonsky, Tadeusz Jakubowicz, Piotr Nawrocki, 2017 03 03 Home

1

Monika Krajewska
Monika Krajewska 2

3

red. Janusz Poniewierski
3a

bp. Grzegorz Ryś
bp. Grzegorz Ryś 4

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak
Rektor Wojciech Nowak 5

prof. Stanisław Kistryn
prof. Stanisław Kistryn 6

bp. Grzegorz Ryś 7

Rektor Wojciech Nowak 8

Piotr Nawrocki
Piotr Nawrocki 9

Antony Polonsky
Antony Polonsky 10

Wacław Wierzbieniec
Wacław Wierzbieniec 11

Antony Polonsky 12

Bella Szwarcman-Czarnota
Bella Szwarcman-Czarnota 13

Bella Szwarcman-Czarnota 15

Bella Szwarcman-Czarnota 16

Rektor Wojciech Nowak 17

Wacław Wierzbieniec 18

Wacław Wierzbieniec 19

Wacław Wierzbieniec 20

Tadeusz Jakubowicz 21

Tadeusz Jakubowicz 22

Monika Krajewska 23

Tadeusz Jakubowicz
Tadeusz Jakubowicz 24

Rektor Ignatianum ks. prof. Józef Bremer SJ
Ks. prof. Józef Bremer SJ 25

Ks. prof. Józef Bremer SJ 26

Piotr Nawrocki 27

28

Oleg Sznicar, pianista, dyrygent
Oleg Sznicar 29

30

Tadeusz Jakubowicz 31

32

33

Bella Szwarcman-Czarnota 34

35

Tadeusz Jakubowicz 36

37

Home