Marsz Pamięci i Życia, Kraków, 2016 09 11      1545 - 1720      1725 - 1905 Home

Marsz Pamięci i Życia, Collegium Maius 1

Marsz Pamięci i Życia, Collegium Maius 2

3

4

5

6

bp. Grzegorz Ryś 7

Marsz Pamięci i Życia, Collegium Maius 8

bp. Grzegorz Ryś 9

10

Jakub Kosiniak 11

12

bp. Grzegorz Ryś 13

bp. Grzegorz Ryś, Jan Woleński 14

bp. Grzegorz Ryś, Jan Woleński 15

bp. Grzegorz Ryś, Jan Woleński 16

bp. Grzegorz Ryś, Jan Woleński 17

Tadeusz Jakubowicz, bp. Grzegorz Ryś, Jan Woleński 18

19

20

21

22

23

24

25

26

Karol Tarnowski 27

28

bp. Grzegorz Ryś 29

Janusz Poniewierski, Karol Tarnowski 30

31

Jan Woleński 32

33

Karol Tarnowski 34

Ewa Elżbieta Nowakowska 35

36

37

38

Marsz Pamięci i Życia, Collegium Maius 39

Marsz Pamięci i Życia, Collegium Maius 40

41

42

43

Andrzej Paulo 44

45

Jakub Kosiniak 46

47

Jakub Kosiniak 48

Marsz Pamięci i Życia, Collegium Maius 49

Tadeusz Jakubowicz 50

Janusz Poniewierski 51

Marsz Pamięci i Życia, Collegium Maius 52

Tadeusz Jakubowicz 53

54

55

Anna Azari 56

Janusz Poniewierski 57

o. Stanisław Jaromi 58

bp. Grzegorz Ryś 59

Anna Azari 60

bp. Grzegorz Ryś 61

Anna Azari 62

63

64

65

66

Karol Tarnowski 67

68

69

70

71

Marsz Pamięci i Życia 72

Marsz Pamięci i Życia, Kraków 73

Marsz Pamięci i Życia, Kraków 74

Marsz Pamięci i Życia, Kraków 75

76

77

78

Marsz Pamięci i Życia, Kraków 79

80

81

82

83

84

85

86

Marsz Pamięci i Życia, Kraków 87

Marsz Pamięci i Życia, Kraków 88

89

90

91

92

Marsz Pamięci i Życia, Kraków 93

94

95

Marsz Pamięci i Życia, Kraków 96

97

98

99

100

101

Tadeusz Jakubowicz, bp. Grzegorz Ryś 102

Tadeusz Jakubowicz, bp. Grzegorz Ryś 103

Tadeusz Jakubowicz, bp. Grzegorz Ryś 104

105

106

107

108

Marsz Pamięci i Życia, Kraków 109

Marsz Pamięci i Życia, Kraków 110

111

112

113

114

Błażej Strzelczyk, Marsz 115

116

Marsz Pamięci i Życia, Kraków 117

Marsz Pamięci i Życia, Kraków 118

119

120

Marsz Pamięci i Życia, Kraków 121

122

123

bp. Grzegorz Ryś 124

125

126

127

128

129

Maria Poniewierska, Anna Azari 130

o. Stanisław Jaromi 131

132

Zofia Radzikowska 133

134

Jan Woleński 135

Maria Woleńska 136

137

138

139

Janusz Poniewierski 140

     1725 - 1905

 

Strona główna Main page Home Zdjęcia Photo Wydarzenia Events