MOCAK, Copernicus Festival, 2016 05 19 Home
Debata tygodnika „Polityka” Granice piękna. Piotr Lutyński, Maria Anna Potocka, Jerzy Stelmach, Edwin Bendyk

MOCAK 1

2

3

4

5

6

7

8

Piotr Lutyński 9

10

Maria Anna Potocka 11

Maria Anna Potocka 12

13

14

15

16

17

18

19

Maria Anna Potocka 20

Jerzy Stelmach, Maria Anna Potocka 21

Jerzy Stelmach, Maria Anna Potocka 22

23

Piotr Lutyński, Jerzy Stelmach 24

Marta Soniewicka 25

Piotr Lutyński, Jerzy Stelmach, Maria Anna Potocka 26

27

28

Jerzy Stelmach, Maria Anna Potocka 29

Maria Anna Potocka 30

Jerzy Stelmach, Maria Anna Potocka 31

Maria Anna Potocka 32

Maria Anna Potocka 33

Maria Anna Potocka 34

Maria Anna Potocka 35

Maria Anna Potocka 36

Piotr Lutyński 37

Piotr Lutyński 38

Jerzy Stelmach, Maria Anna Potocka 39

Piotr Lutyński 40

Maria Anna Potocka 41

Maria Anna Potocka 42

Jerzy Stelmach, Maria Anna Potocka 43

Jerzy Stelmach 44

Maria Anna Potocka 45

Piotr Lutyński, Jerzy Stelmach 46

Edwin Bendyk 47

Jerzy Stelmach, Maria Anna Potocka 48

49

Edwin Bendyk 50

Strona główna Main page Home Zdjęcia Photo Wydarzenia Events