Alessandro Moccia, CAPELLA CRACOVIENSIS, Haydn, św. Katarzyna, 2019 07 04    niemal 100 zdjęć Home
Georges Barthel flet, Vincent Blanchard Guillaume Cuiller obój Josep Casadella fagot, Andrew Hale Oliver Kersken Konstantine Timokhine Tilman Schärf róg, Marian Magiera Paweł Gajewski trąbka, Tomasz Sobaniec kotły Alessandro Moccia Zofia Wojniakiewicz, Maciej Czepielowski Jadwiga Czepielowska skrzypce I, Agnieszka Świątkowska Tomasz Góra, Beata Nawrocka Seojin Kim skrzypce II Jacek Dumanowski Mariusz Grochowski, Teresa Wydrzyńska altówka, Konrad Górka wiolonczela, Michał Skiba kontrabas

Tomasz Sobaniec kotły 1

2

3

Zofia Wojniakiewicz 4

Jadwiga Czepielowska skrzypce 5

6

Alessandro Moccia 7

Alessandro Moccia 8

Zofia Wojniakiewicz 9

Jacek Dumanowski 10

Alessandro Moccia 11

Tomasz Sobaniec kotły 12

Alessandro Moccia 13

Jacek Dumanowski 14

Maciej Czepielowski 15

Zofia Wojniakiewicz 16

17

Marian Magiera 18

Paweł Gajewski 19

Tomasz Góra skrzypce 20

21

Alessandro Moccia 22

Tomasz Sobaniec kotły 23

Alessandro Moccia 24

Alessandro Moccia 25

Seojin Kim 26

Michał Skiba kontrabas 27

Josep Casadella 28

29

30

31

Tomasz Góra skrzypce 32

Michał Skiba kontrabas 33

34

Paweł Gajewski 35

Guillaume Cuiller 36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Jacek Dumanowski 69

Konrad Górka wiolonczela 70

71

72

73

74

Alessandro Moccia 75

Alessandro Moccia 76

77

Alessandro Moccia 78

Alessandro Moccia 79

80

81

82

83

84

85

Jan Tomasz Adamus 86

87

Jan Tomasz Adamus 88

Jan Tomasz Adamus 89

90

91

92

93

94

Home