ks. Alfred Wierzbicki, Zofia Zarębianka, Artur Sporniak, 2018 12 19    ok. 50 zdjęć Home
Kruche dziedzictwo. Jan Paweł II od nowa, Więź, Okręgowa Rada Adwokacka, Krakowski Klub Tygodnika Powszechnego

1

2

adw. Stanisław Kłys 3

4

5

6

7

8

9

Jan Woleński 10

ks. Alfred Wierzbicki 11

Zofia Zarębianka 12

Artur Sporniak 13

14

Jan Woleński 15

16

Jan Woleński 18

19

20

21

22

23

24

25

26

ks. Alfred Wierzbicki 27

ks. Alfred Wierzbicki 28

Zofia Zarębianka 29

30

Jan Woleński 31

32

Artur Sporniak 33

Zofia Zarębianka 34

35

Zofia Zarębianka 36

37

38

39

ks. Alfred Wierzbicki 40

Artur Sporniak 41

Artur Sporniak 42

Artur Sporniak 43

Zofia Zarębianka 44

Jerzy Surdykowski 45

46

Artur Barbara Kapturkiewicz 47

Zofia Zarębianka 48

49

Maria Woleńska 50

Artur Sporniak 51

52

Jan Woleński 53


Świat równoległy (przesunięcie w czasie = -1h, w przestrzeni = 300m, azymut 115°). Maria Jazgar. Łącznik: Stanisław Michno + ZZ.

-4

-3

Maria Jazgar -2

Maria Jazgar -1

Home