Stefan Wilkanowicz, Andrzej Zoll, ks. Marek Głownia, Tomasz Ponikło, Henryk Woźniakowski, KIK, 2019 01 17    ok. 60 zdjęć Home
z okazji ukończenia przez red. Stefana Wilkanowicza 95 lat (3 stycznia)
Stefan Wilkanowicz - chrześcijanin, obywatel, człowiek pojednania

1

Anna Dziurdzikowska 2

Józef Puciłowski OP 3

Józef Puciłowski OP 4

5

6

7

8

9

10

11

Józef Puciłowski OP 12

13

Henryk Woźniakowski 14

15

Henryk Woźniakowski 16

17

18

19

20

Jacek Ślusarczyk 21

22

Henryk Woźniakowski 23

Henryk Woźniakowski 24

Henryk Woźniakowski 25

Henryk Woźniakowski 26

27

Tomasz Ponikło 28

29

30

31

32

33

Tomasz Ponikło 34

34a

35

Tomasz Ponikło, Henryk Woźniakowski 36

Tomasz Ponikło, Henryk Woźniakowski 37

38

ks. Marek Głownia 39

40

Tomasz Ponikło 41

Andrzej Zoll 42

43

Tomasz Ponikło, Henryk Woźniakowski 44

Tomasz Ponikło, Henryk Woźniakowski 45

Andrzej Zoll, ks. Marek Głownia 46

ks. Marek Głownia 47

Jacek Ślusarczyk 48

Andrzej Zoll 49

Andrzej Zoll 49a

Andrzej Zoll 50

ks. Marek Głownia 51

52

53

54

55

Henryk Woźniakowski, Józef Puciłowski OP 56

Henryk Woźniakowski, Józef Puciłowski OP 57

Henryk Woźniakowski, Józef Puciłowski OP 58

Home