Leśmian, Piwnica pod Baranami, 2017 11 23    35 zdjęć Home
"Lecz nie było już świata…". Miłość i śmierć. Wiersze. Universitas

Anna Dymna 1

Bronisław Maj, Anna Dymna 2

3

4

Bronisław Maj, Anna Dymna 5

6

Bronisław Maj 7

8

9

Bronisław Maj 10

Andrzej Nowakowski, Bronisław Maj 11

Bronisław Maj 12

Bronisław Maj 13

Andrzej Nowakowski, Bronisław Maj 14

Andrzej Nowakowski, Bronisław Maj 15

Krzysztof Orzechowski 16

17

Anna Dymna 18

Anna Dymna 19

Bronisław Maj, Anna Dymna 20

Anna Dymna 21

Anna Dymna 22

23

24

25

Anna Czabanowska-Wróbel 26

Anna Czabanowska-Wróbel 27

Katarzyna Kubisiowska 28

Katarzyna Kubisiowska 29

Andrzej Nowakowski, Katarzyna Kubisiowska 30

31

Bronisław Maj 32

33

34

Marian Stala 35

Home