ks. Adam Boniecki, Anna Goc, De Revolutionibus, Bracka 14, 2019 05 23    ok. 60 zdjęć Home
Copernicus Festival Śniadanie Mistrzów

Milena Gumienny 1

Milena Gumienny 2

Anna Dziurdzikowska 3

4

5

6

7

Piotr Urbańczyk 8

9

10

Anna Goc, Adam Boniecki 11

Anna Goc, Adam Boniecki 12

Anna Goc, Adam Boniecki 13

14

Aleksander Kardyś, Anna Dziurdzikowska 15

Aleksander Kardyś, Anna Dziurdzikowska 16

Adam Boniecki 17

18

19

20

Anna Goc, Adam Boniecki 21

Anna Goc 22

Anna Goc 23

24

25

Adam Boniecki 26

Adam Boniecki 27

Adam Boniecki 28

Adam Boniecki 29

Adam Boniecki 30

Anna Goc 31

32

33

34

35

36

37

Adam Boniecki 38

40

Anna Goc 41

42

43

44

45

Anna Goc, Adam Boniecki 46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Home