Pogrzeb prof. Jacka Rutkowskiego, Kraków, Cmentarz Rakowicki, 2016 02 03 Home

Zdjęcie z roku 2009
prof. Jacek Rutkowski

Jerzy Niewodniczański 1

Wiesław Heflik 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Piotr Gębica 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Anna Arno 38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Adam Łomnicki 51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

Jacek Matyszkiewicz 92

Jacek Matyszkiewicz 93

94

Jacek Matyszkiewicz 95

96

97

Piotr Gębica 98

Witold Alexandrowicz 99

100

Marek Wendorff 101

102

103

Jacek Rajchel 104

105

106

Ewa Zastawniak 107

Jerzy Niewodniczański 108

Adam Haczewski 109

110

111

112

Janusz Kotlarczyk 113

Anna Kostka 114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

Urszula Aleksander-Kwaterczak 124

125

126

Janusz Kotlarczyk 127

128

129

130

Andrzej Paulo 131

Andrzej Paulo 132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

Strona główna Main page Home Zdjęcia Photo Wydarzenia Events