Prof. Karol Tarnowski, Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2018 11 23    200 zdjęć Wybór zdjęć KT od 2012 Home
Wojciech Bonowicz:
Instytut Myśli Józefa Tischnera i Wydawnictwo Znak zapraszają na szczególne spotkanie, którego bohaterem będzie Karol Tarnowski, wybitny krakowski filozof. Spotkanie będzie uroczystym zwieńczeniem jubileuszu 80. urodzin Profesora, a pretekstem do jego zorganizowania jest publikacja specjalnej księgi jubileuszowej zatytułowanej „Na ścieżkach pragnienia”.
Spotkanie, choć poświęcone dorobkowi filozoficznemu Jubilata, nie będzie naukowym seminarium ani panelem. Zaproszeni goście – wśród nich Paweł Taranczewski, Henryk Woźniakowski i Krzysztof Zanussi – poproszeni zostali o przygotowanie krótkich wystąpień na temat wybranej myśli Profesora, a także o zadanie mu jednego pytania. Organizatorzy mają nadzieję, że w ten sposób powstanie wielowymiarowy obraz dorobku Profesora, o którym odkryty niedawno przez Łukasza Tischnera rękopis z Łopusznej powiada, że „nojwiencyj ciesyło go, kie znaloz w ksionzkach myśl powykręcaną jak ta limba na Sokolicy” i potrafił ją „wyprościć”.

1

Marek Drwięga 2

3

Wojciech Zalewski 4

5

6

7

8

9

Maria Karolczak 10

11

12

13

14

15

16

17

Zbigniew Stawrowski 18

Henryk Woźniakowski, Krzysztof Zanussi 19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Wojciech Bonowicz 29

Krzysztof Mech 30

Wojciech Zalewski 31

32

33

34

35

Wojciech Bonowicz 36

37

Prof. Karol Tarnowski 38

Krzysztof Zanussi 39

Krzysztof Zanussi 40

41

42

43

Zbigniew Stawrowski 44

45

46

Zbigniew Stawrowski 47

48

Prof. Karol Tarnowski 49

Henryk Woźniakowski 50

Henryk Woźniakowski 51

Henryk Woźniakowski 52

Prof. Karol Tarnowski 53

Prof. Karol Tarnowski 54

Henryk Woźniakowski 55

Henryk Woźniakowski 56

Prof. Karol Tarnowski 57

58

Prof. Karol Tarnowski, Henryk Woźniakowski 59

Paweł Taranczewski 60

Paweł Taranczewski 61

Paweł Taranczewski 62

Prof. Karol Tarnowski 63

Paweł Taranczewski 64

65

Prof. Karol Tarnowski, Paweł Taranczewski 66

67

68

69

70

Wojciech Bonowicz 71

Wojciech Bonowicz 72

Łukasz Tischner 73

Łukasz Tischner 74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Jacek Migasiński 88

89

Jacek Migasiński 90

Karol Tarnowski, Jacek Migasiński 91

Prof. Karol Tarnowski 92

Izabella Skąpska 93

Izabella Skąpska 94

95

Prof. Karol Tarnowski 96

97

98

99

100

101

Jan Andrzej Kłoczowski OP 102

Jan Andrzej Kłoczowski OP 103

Jan Andrzej Kłoczowski OP 104

105

Grzegorz Chrzanowski OP 106

Joanna Barcik 107

Joanna Barcik 108

Joanna Barcik 109

Joanna Barcik 110

111

Joanna Barcik 112

Karol Tarnowski, Joanna Barcik 113

Adam Hernas 114

Adam Hernas 115

Karol Tarnowski, Adam Hernas 116

Wojciech Zalewski 117

Wojciech Zalewski 118

Wojciech Zalewski 119

120

Jacek Filek 121

Jacek Filek 122

123

Tadeusz Gadacz 124

Tadeusz Gadacz 125

126

127

Wojciech Bonowicz 128

Wojciech Bonowicz 129

130

Prof. Karol Tarnowski 131

Prof. Karol Tarnowski 132

Prof. Karol Tarnowski 133

Paweł Taranczewski 134

135

136

Jacek Migasiński 137

Wojciech Zalewski 138

139

Prof. Karol Tarnowski 140

Prof. Karol Tarnowski 141

Łukasz Tischner, Paweł Taranczewski 142

143

Adam Workowski 144

145

146

147

148

149

Jacek Filek 150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

Jacek Migasiński 160

Paweł Taranczewski 161

162

163

Joanna Barcik 164

Jan Andrzej Kłoczowski OP 165

166

167

168

169

170

171

172

Adam Workowski 173

174

Wojciech Bonowicz, Paweł Taranczewski 175

Wojciech Bonowicz, Paweł Taranczewski 176

177

178

Adam Workowski 179

180

181

Adam Workowski 182

183

184

Adam Workowski 185

186

Zofia Zarębianka 187

188

189

Wojciech Zalewski, Prof. Karol Tarnowski 190

Wojciech Zalewski, Prof. Karol Tarnowski 191

Wojciech Zalewski, Prof. Karol Tarnowski 192

193

194

195

Wojciech Zalewski, Prof. Karol Tarnowski 196

197

198

199

200

Home