PAU Geografia 2011 10 27 Home

Wspólne posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU i Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Stefan W. Alexandrowicz, Akademicka Komisja Geograficzna w Krakowie

Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

Prof. dr hab. Stefan W. Alexandrowicz
Prof. dr hab. Stefan W. Alexandrowicz

Prof. dr hab. Stefan W. Alexandrowicz

prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

Prof. dr hab. Adam Kotarba
Prof. dr hab. Adam Kotarba

Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź

Dr hab. Roman Malarz
dr hab. Roman Malarz

Prof. dr hab. Sławomir Żurek
Prof. dr hab. Sławomir Żurek

Strona główna Main page Zdjęcia Photo