Dr Magdalena Senderecka Collegium Novum, 2011 06 21 Home

Wydział Filozoficzny UJ
PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
Mózgowe podłoże zaburzeń uwagi i hamowania reakcji dzieci z ADHD. Badania przy użyciu potencjałów wywołanych, mierzonych w odpowiedzi na bodŸce słuchowe
Promotor - Prof. dr hab. Anna Grabowska
Recenzenci: Prof.dr hab. Jan Kaiser; Prof.dr hab. med. Tomasz Wolańczyk

1

2

3

Magdalena Senderecka
Magdalena Senderecka 4

Władysława Pilecka
Władysława Pilecka 5

Władysław Łosiak
Władysław Łosiak 6

7

8

9

Magdalena Senderecka 10

11

Piotr Wolski
Piotr Wolski 12

Radosława Herzog-Krzywoszańska, Marek Binder
Radosława Herzog-Krzywoszańska, Marek Binder 13

Magdalena Senderecka 14

15

16

Jan Kaiser
Jan Kaiser 17

18

Magdalena Senderecka 19

20

21

22

Magdalena Senderecka 23

24

25

Aleksandra Tokarz, Władysława Pilecka
Aleksandra Tokarz, Władysława Pilecka 26

27

28

29

30

31

32

Anna Grabowska
Anna Grabowska 33

34

35

36

37

Adam Chuderski
Adam Chuderski 38

39

Wioleta Walentowska
40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Józef Bremer
Józef Bremer 50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Strona główna Main page Zdjęcia Photo