prof. Jan Kozłowski, Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2018 06 17    24 zdjęcia Home
Krakowski Klub Tygodnika Powszechnego,
Skąd się wziął na Ziemi człowiek: moment czy proces?, prowadzenie: prof. Dorota Nalepka

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Home