Goszyce 70, 2017 04 23, foto AW, DN   D   C   B   A Home
Pokaz slajdów (A+B+C+D) grudzień 2016 maj 2016 2015 2014 2011

480

481

482

483

484

Jerzy Hausner,Adam Zagajewski 485

486

487

Magdalena Smoczyńska 488

489

490

491

Stanisław Kracik, Maria Anna Masza Potocka 492

Stanisław Kracik, Maria Anna Masza Potocka 493

494

495

496

Danuta Węgiel 497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

Wawrzyniec Smoczyński 572

Wawrzyniec Smoczyński 573

574

575

576

Adam Walanus, Danuta Węgiel 577

Adam Walanus, Danuta Węgiel 578

Wojciech Plewiński 579

Wojciech Plewiński 580

Bogdan de Barbaro, Maria de Barbaro 581

582

Krystyna Zachwatowicz 583

Tomasz Dobrowolski 584

585

586

587

588

589

590

Maria Anna Masza Potocka 591

Maria Anna Masza Potocka 592

593

594

595

Maja Wodecka 596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

Maja Wodecka, Krystyna Krynicka 616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

Magdalena Smoczyńska 627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

Maria Dobrowolska 638

639

640

641

Maja Wodecka, Adam Zagajewski 642

Bogdan de Barbaro 643

Natalia de Barbaro 644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

Magdalena Smoczyńska 655

656

657

658

Danuta Węgiel 659

660

661

662

663

669

664

665

666

667

668

670

671

Adam Walanus, Dorota Nalepka 672

Home