prof. Tomasz Goslar    Warszawa, 2014 12 03 Limeryki Laboratorium Home
Wręczenie Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Ewa Goslar, Agnieszka Wacnik, Dorota Nalepka

Kazimierz Różański, Romuald Awsiuk

Ewa Goslar, Justyna Czernik

Tomasz Goslar

Tomasz Goslar

Tomasz Goslar

Ewa Goslar, Romuald Awsiuk, Dorota Nalepka

Dorota Nalepka, Agnieszka Wacnik

Agnieszka Wacnik

Wojciech Stankowski, Ewa Goslar, Tomasz Goslar

Tomasz Goslar

Tomasz Goslar

Wojciech Stankowski

Krystyna Szaroczyńska

Krystyna Szaroczyńska, Zygmunt Szeroczyński

Krystyna Szaroczyńska, Teresa Madeyska, Zygmunt Szeroczyński

Jacek Pawlyta

Ewa Goslar, Wiktoria Goslar, Paweł Goslar

Goslarowie

Goslarowie

Magdalena Goslar, Tomasz Goslar jr.

Goslarowie

Paweł Goslar

Wiktoria Goslar, Magdalena Goslar, Ewa Goslar

Wiktoria Goslar, Magdalena Goslar, Ewa Goslar

Tomasz Goslar

Tomasz Goslar

Tomasz Goslar, Karol Grela

Lena Kolarska-Bobińska

Maciej Żylicz

Tomasz Goslar, Andrzej Jerzmanowski, Maciej Żylicz

Iwo Białynicki-Birula

Małgorzata Kidawa-Błońska

Iwo Białynicki-Birula, Karol Grela, Tomasz Goslar

Dorota Nalepka, Lena Kolarska-Bobińska

Kazimierz Różański, Tomasz Goslar

Ewa Goslar, Magdalena Goslar, Izabela Borysiak

Magdalena Goslar, Ewa Goslar, Izabela Borysiak

Jan Woleński

Paweł Goslar, Izabela Borysiak

Wiktoria Goslar, Izabela Borysiak

Danuta Aśka Michczyńska, Dorota Nalepka

Wiktoria i Magdalena Goslarówny

Magdalena Goslarówna

Romuald Awsiuk

Natalia Piotrowska

Natalia Piotrowska

Andrzej Lesicki

Iwo Białynicki-Birula

Dorota Nalepka

Ewa Goslar, Jacek Pawlyta

Wiktoria z babcią

Agnieszka Wacnik, Anna Pazdur, Adam Walanus, Tomasz i Ewa Goslarowie, Adam i Danuta Michczyńscy, Jacek Pawlyta, Romuald Awsiuk, Natalia Piotrowska, Justyna Czernik
Agnieszka Wacnik, Anna Pazdur, Adam Walanus, Tomasz i Ewa Goslarowie, Adam i Danuta Michczyńscy, Jacek Pawlyta, Romuald Awsiuk, Natalia Piotrowska, Justyna Czernik

Strona główna Main page Home Zdjęcia Photo Wydarzenia Events