Erwin Sówka, Henryk Waniek, Marian Grzegorz Gerlich, Arkadiusz Gola,
Maria Fiderkiewicz: Zaszyfrowany wszechświat malarstwa Erwina Sówki,
Centrum Kultury Śląskiej, Nakło Śląskie, 2017 05 10 Tu są zdjęcia Teodora Home

Anna Segiet,Arkadiusz Gola, Teodor Segiet 1

2

Centrum Kultury Śląskiej 3

Erwin Sówka 4

Stanisław Zając, Centrum Kultury Śląskiej 5

Renata Głuszek 6

Stanisław Zając, Centrum Kultury Śląskiej 7

Arkadiusz Gola, Henryk Waniek, Marian Grzegorz Gerlich 8

Stanisław Trefoń 9

10

11

Henryk Waniek 12

Arkadiusz Gola, Henryk Waniek 13

14

Erwin Sówka 15

16

Erwin Sówka 17

18

Erwin Sówka 19

Henryk Waniek 20

Henryk Waniek 21

Renata Głuszek 22

Renata Głuszek 23

Marian Grzegorz Gerlich 24

Maria Fiderkiewicz 25

Erwin Sówka 26

Erwin Sówka 27

Marian Grzegorz Gerlich, Erwin Sówka 28

Renata Głuszek 29

Marian Grzegorz Gerlich 30

Henryk Waniek 31

32

33

Arkadiusz Gola 34

Henryk Waniek 35

Erwin Sówka 36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Erwin Sówka, Henryk Waniek 46

Erwin Sówka, Henryk Waniek 47

Erwin Sówka, Henryk Waniek 48

49

50

51

52

53

54

Erwin Sówka 55

56

57

58

59

60

61

62

63

Teodor Segiet, Erwin Sówka 64

65

66

Erwin Sówka, Henryk Waniek 67

Erwin Sówka, Henryk Waniek 68

Erwin Sówka, Henryk Waniek 69

Erwin Sówka, Henryk Waniek 70

Erwin Sówka, Henryk Waniek 71

Erwin Sówka, Henryk Waniek 72

Erwin Sówka, Renata Głuszek 73

Erwin Sówka, Renata Głuszek 74

Erwin Sówka, Renata Głuszek 75

Erwin Sówka, Renata Głuszek 76

Renata Głuszek 77

Maria Fiderkiewicz, Erwin Sówka 78

Erwin Sówka, Irma Sówka 79

Erwin Sówka, Irma Sówka 80

81

Irma Sówka 82

83

84

85

86

87

89


Krzysztof Mazik 90

Home