Copernicus Center 10 lat, Auditorium Maximum UJ, 2018 10 29    niemal 200 zdjęć Home

Wystawa 10 lat 10 lat, mniejsze zdjęcia

1

2

3

Rektor Wojciech Nowak 4

Rektor Wojciech Nowak 5

6

7

8

9

ks. Zbigniew Liana, ks. Jacek Prusak 10

11

12

prof. Dominika Dudek 13

14

15

ks. Wojciech Grygiel 16

Rektor Wojciech Nowak, prof. Bartosz Brożek 17

18

19

ks. Adam Olszewski 20

ks. Adam Olszewski 21

22

23

Aleksandra Urbańczyk, ks. Adam Olszewski 24

Aleksandra Urbańczyk, ks. Adam Olszewski 25

26

Aleksander Kardyś 27

Łukasz Kwiatek 28

29

30

Zdzisław Golda 31

prof. Jerzy Stelmach 32

33

Michał Heller 34

prof. Jerzy Stelmach 35

36

37

38

Sebastian Szybka 39

Diana Sałacka 40

Diana Sałacka 41

Łukasz Tischner 42

Teresa Obolevitch 43

Teresa Obolevitch 44

Teresa Obolevitch 45

46

ks. Adam Olszewski 47

48

49

50

51

Rektor Wojciech Nowak 52

prof. Stanisław Kistryn 53

54

55

Rektor Wojciech Nowak 56

prof. Jan Woleński 57

Maria Woleńska 58

prof. Jan Woleński 59

Rektor Wojciech Nowak 60

61

Michał Heller 62

Michał Heller 63

Łukasz Kwiatek 64

Michał Heller 65

Michał Heller 66

Natalia Zarzecka 67

Michał Heller 68

Sebastian Szybka 69

Jacek Ślusarczyk 70

Michał Heller 71

72

Michał Heller 73

Aleksandra Urbańczyk 74

Jacek Ślusarczyk 75

Michał Heller 76

Zdzisław Golda 77

prof. Dominika Dudek 78

Łukasz Kwiatek 79

80

81

ks. Zbigniew Liana 82

Natalia Zarzecka 83

84

Michał Heller 85

Michał Heller 86

87

Łukasz Kwiatek 88

ks. prof. Janusz Mączka 89

prof. Jan Kozłowski 90

91

Adam Workowski, Jola Workowska 92

93

94

Michał Heller 95

Artur Sporniak 96

ks. Jacek Prusak 97

Aleksandra Urbańczyk 98

Łukasz Kwiatek 99

Michał Heller 100

101

102

103

Michał Heller 104

Michał Heller 105

106

prof. Jan Woleński 107

108

109

Maria Woleńska 110

prof. Dominika Dudek 111

prof. Jan Woleński 112

113

prof. Jan Woleński 114

prof. Jan Woleński 115

prof. Jan Woleński 116

Łukasz Lamża 117

118

119

Jola Workowska 120

121

Magdalena Senderecka, Adam Workowski 122

prof. Jan Woleński, Jola Workowska 123

prof. Jan Woleński, Jola Workowska 124

prof. Jan Woleński, Jola Workowska 125

ks. Zbigniew Liana 126

Bogdan Dembiński, Marcin Król 127

Diana Sałacka 128

Maria Woleńska, Jola Workowska 129

130

131

Maria Woleńska, prof. Jan Woleński 132

Maria Woleńska, ks. Adam Olszewski 133

Maria Woleńska, ks. Adam Olszewski 134

Maria Woleńska, ks. Adam Olszewski 135

136

137

138

139

140

141

prof. Stanisław Kistryn 142

Maria Woleńska 143

Marcin Król 144

Zdzisław Pogoda 145

ks. Adam Olszewski 146

147

Bartłomiej Kucharzyk 148

Łukasz Lamża 149

150

151

152

153

154

155

Jacek Ślusarczyk, prof. Stanisław Kistryn 156

Jacek Ślusarczyk, Aleksander Kardyś, prof. Bartosz Brożek 157

158

Michał Heller, Łukasz Kwiatek 159

Michał Heller, Łukasz Kwiatek 160

161

162

163

164

Jola Workowska 165

166

167

168

prof. Maria Karolczak 169

Sebastian Szybka 170

prof. Jan Woleński 171

Maria Woleńska, ks. Adam Olszewski 172

Maria Woleńska, ks. Adam Olszewski 173

Maria Woleńska, ks. Adam Olszewski 174

175

Jola Workowska 176

177

Marcin Król 178

Piotr Urbańczyk 179

180

ks. Wojciech Grygiel 181

182

Natalia Zarzecka 183

184

Łukasz Kwiatek 185

186

187

188

189

190

191

Diana Sałacka 193

Sebastian Szybka 194

Home