Copernicus Center Home

1. 2004, moje pierwsze zdjęcie ks.prof.


2008

2. 2008, Komisja PAU Fides et Ratio, Sprawy Świętego Officium przeciwko zwolennikom teorii ewolucji (przełom XIX i XX wieku)

3.

4.

5.

6. 2008, CC, PAU, Religia a nauka w XX wieku

7.

8.

9. 2008, CC, Czy nauka zastąpi religię?

10.

11.

12.

13.

14.

15.


2009

16. 2009, W poszukiwaniu Duszy , Collegium Novum

17.

18.

19.

20. 2009, Paweł Koteja, Chwycić Darwina za rogi. Laboratoryjne Eksperymenty ewolucyjne

21.

22. 2009, Seminaria z Filozofii Przyrody

23.

24.

25. 2009, Kino Kijow, Oglądanie nieba

26.

27.

28.

29.

30.

31. 2009, Seminaria z Filozofii Przyrody, Zdzisław Golda, Konstrukcja relatywistycznego modelu kosmologicznego

32.

33.

34.

35. 2009, XIII Krakowska Konferencja Metodologiczna, Ewolucja Wszechświata i ewolucja życia

36.

37.

38.

39.

40.

41. 2009, Być Uczonym

42.

43.

44.

45.

46. 2009, Wymiary czasu, Kapitularz Klasztora OO. Dominikanów

47.

48.

49.


2010

50. 2010, Czy wszechświat wyjaśnia się wszechświatem?

51.

52.

53.

54. 2010, Roger Penrose, Warszawa

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63. 2010, Roger Penrose, Kraków

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.


2011

78. Copernicus Center Colloquium 2011 02 26, Pałac Larischa

79.

80.

81.

82. Colonel George Zamka, 2011 03 14 

83.

84.

85.

86. Kognitywistyka, 2011 03 30

87.

88.

89.

90.

91. Umysł: czego nie potrafią (jeszcze) komputery? Kraków, PAU, 2011 05 18, 

92.

93. The Emotional Brain Kraków, PAU, 2011 05 20

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112. Church's Thesis, Conference Kraków, 2011 06 05 

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147. XVI Seminarium Nauka - Religia - Dzieje, PAU, 2011 09 26

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163. Ks. Prof. Konrad Rudnicki Człowiek i Wszechświat, 2011 11 15

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173. Tarnów

174.

175.

176.

177. Dzieło niedokończone… Wokół myśli abp. Józefa Życińskiego, 2011 10 21

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185. Jubileosz 75 lat, 2011 10 22 

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205. Language - Logic - Theology, Copernicus Center International Seminar, Kraków, 2011 12 09 

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215. Wokół myśli Michała Hellera, 2011 12 10

216.

217.

218.

219. Promocja książki Isaaca Newtona Matematyczne zasady filozofii przyrody Kraków, Collegium Novum, 2011 12 12 

220.

221.

222.


2012

223. Philosophy in Science, 2012 01 27

224.

225. Helge Kragh

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239. The Many Faces of Normativity Copernicus Center Seminar, Kraków, 2012 02 11

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251. Granice Nauki, Andrzej Koleżyński, Wiązania chemiczne - fikcja czy rzeczywistość?, 2012 03 13

252.

253.

254. Granice Nauki, Magdalena Senderecka, Rozszczepiony mózg - jedna czy dwie osoby?, 2012 04 17

255.

256. dr hc UJ, 2012 05 12

257.

258.

259.

260.

261.

262.

263. The Causal Universe 16th Kraków Methodological Conference, 2012 05 18 

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290. Instytut Fizyki UJ, Wykład Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?, 2012 06 13

291.

292.

293. Człowiek i Wszechświat Kraków, Ignatianum, 2012 06 23

294.

295.

296.

297.

298. Alex Vilenkin PAU, Komisja Filozofii Nauk, Kraków, 2012 09 17

299.

300.

301.

302. Wokół myśli Michała Hellera V Studium przypadku, Kraków, 2012 12 01

303.

304.

305.

306.

307.


2013

308. Granice nauki PiecArt 2013 03 13 Metoda naukowa a Całun Turyński Adam Walanus

309. Claus Kiefer PAU, Komisja Filozofii Nauk, Kraków, 2013 03 25 

310.

311.

312.

313.

314. ks. prof. Michał Heller Auditorium Maximum, 2013 04 26 

315. Medale św. Jerzego Manggha, 2013 06 15, Agnieszka Holland i ksiądz profesor Michał Heller 

316.

317.

318.

319.

320.

321. De Revolutionibus. Books & Cafe   Kraków, Bracka, 2013 10 02

322.

323.

324.

325.

326.

327.

328.

329.

330.

331.

332.

333.

334.

335. Debata na AGH 2013 11 26 

336.

337.

338.

339.

340. Wokół myśli Michała Hellera Kraków, Duża Aula PAU, 2013 12 07 

341.

342.

343.

344.

345. Marek Demiański, Michał Heller Books&Cafe, Bracka 14, 2013 12 08 

346.

347.


2014

348. Copernicus Festival, Revolutions in Science – Revolutions in Culture    2014 05 11 

349.

350.

351.

352.

353.

354.

355.

356.

357.

358.

359.

360.

361.

362.

363.

364.

365.

366.

367.

368.

369.

370.

371.

372.

373.

374.

375.

376.

377.

378.

379.

380.

381.

382. Theology in Mathematics? Kanonicza 9, Kraków, 2014 06 08, 09 

383.

384.

385.

386.

387.

388.

389.

390.

391.

392.

393.

394.

395.

396.

397.

398. Ks. Adam Boniecki 80, Kościół św. Floriana 2014 07 26

399.

400.

401.

402.

403. John Lennox, 2014 11 13 


2015

404. 10.30 u Maksymiliana, 2015 01 25 

405.

406.

407.

408.

409. dr hc UŚ, Katowice, Akademia Muzyczna, 2015 03 11 

410.

411.

412.

413.

414. Aleksander Gawryluk Filharmonia Krakowska, Copernicus Festival, 2015 05 18 

415. George Ellis Copernicus Festival 2015 05 19 

416.

417.

418. Capella Cracoviensis Kościół Dominikanów, CopernicusFestival, 2015 05 20 

419. Jan Woleński, Books&Cafe, Bracka, CopernicusFestival, 2015 05 21 

420.

421. Tetsuro Matsuzawa Granice języka, CopernicusFestival, Muzeum Narodowe, 2015 05 22

422.

423.

424. FISZ EMADE BONOWICZ Nowe neuronalne pętle, 2015 05 22 

425.

426.

427. Ludwik Wiśniewski CopernicusFestival, Manggha, 2015 05 23 

428.

429.

430.

431.

432. CopernicusFestival, Muzeum Narodowe, 2015 05 23 

433.

434.

435.

436.

437.

438. Ryszard Paweł Kostecki,  PAU, 2015 06 22 

439. Auditorium Maximum, UJ, 2015 10 09 

440.

441.

442.

443.

444. Usłyszeć kształt wszechświata Akademia Muzyczna, Kraków, 2015 10 17 

445.

446.

447.

448.

449.

450.

451.

452.

453.

454.

455. IF UJ, 2015 11 17

456.

457.

458. Wokół myśli Michała Hellera Kraków, UPJP2, 2015 12 05 

459.

460.

461.

462. Jerzy Surdykowski De Revolutionibus Books&Cafe, 2015 12 09 

463.

464.


2016

465. 80 PWST, 2016 03 12 

466.

467.

468.

469.

470. Copernicus Festival, 2016 05 17 

471.

472.

473.

474.

475.

476.

477.

478.

479.

480.

481.

482.

483.

484.

485.

486.

487.

488.

489. Magdalena Senderecka, De Revolutionibus. Books&Cafe, 2016 06 20

490.

491.

492.

493.

494.

495. dr hc UPJPII, Biblioteka 2016 06 22 

496.

497.

498.

499.

500.

501.

502.

503.

504.

505.

506.

507.

508.

509.

510.

511.

512.

513.

514.

515.

516. Roger Penrose, Pałac Larischa, 2016 12 06

517.

518.

519.

520.

521.

522.

523.

524.

525.

526.

527.

528.

529.

530.

531.

532.

533.

534.

535.

536.

537.

538.

539.


2017

540. Michał Eckstein, Konforemny cykliczny kosmos Rogera Penrose'a, 2017 05 22

541.

542.

543.

544.

545.

546.

547.

548.

549. Copernicus Festival, 2017 05 23

550.

551.

552.

553.

554.

555.

556.

557.

558.

559.

560.

561.

562.

563.

564.

565.

566.

567.

568.

569.

570.

571.

572.

573.

574.

575.

576.

577.

578.

579.

580.

581.

582.

583.

584.

585.

586.

587.

588.

589.

590.

591.

592.

593.

594.

595.

596.

597.

598.

599.

600.

601.

602.

603.

604.

605. Daniel Dennett, Auditorium Maximum, 2017 10 23

606.

607.

608.

609.

610.

611. Kinga Wołoszyn-Hohol, deRevo, 2017 12 07

612.

613.

614.


2018

615. Norman Davies, Przypadki w Historii, 2018 04 05 

616.

617.

618.

619. John Tilbury, Cricoteka, 2018 05 22 

620.

621.

622.

623.

624.

625.

626.

627.

628. Copernicus Festival Przypadek, 2018 05 24

629.

630.

631.

632.

633.

634.

635.

636.

637.

638.

639.

640.

641. Wydział Fizyki UJ, 2018 07 15

642.

643.

644.

645.

646.

Home