Dni Tischnerowskie Nagroda im. ksiedza Józefa Tischnera, PWST, 2012 04 25 Home
Jerzy Szacki, Karolina Wigura, Siostra Małgorzata Chmielewska

Jolanta Kogut

ks. Adam Boniecki

Prof. Jerzy Szacki

ks. Adam Boniecki

ks. Adam Boniecki

Karolina Wigura

Henryk Woźniakowski

Siostra Małgorzata Chmielewska

Henryk Woźniakowski

Siostra Małgorzata Chmielewska

Karolina Wigura

Prof. Jerzy Szacki

Siostra Małgorzata Chmielewska

Karolina Wigura

Henryk Woźniakowski

Karolina Wigura

Siostra Małgorzata Chmielewska

Karolina Wigura

Prof. Jerzy Szacki

Karolina Wigura

Prof. Władysław Stróżewski

Strona główna Main page Zdjęcia Photo