Promocja książki Grzegorza Steca    Melancolia

Księgarnia Pod Globusem, 14 czerwca 2007      Teatr Stygmator