prof. Władysław Stróżewski, O Pięknie, MCK, 2018 01 29    ok. 60 zdjęć Home

1

prof. Władysław Stróżewski 2

3

4

5

prof. Władysław Stróżewski 6

7

8

Anna Maria Masza Potocka 9

10

11

prof. Jacek Purchla 12

prof. Jacek Purchla 13

Anna Maria Masza Potocka 14

15

16

17

prof. Władysław Stróżewski 18

19

Anna Maria Masza Potocka 20

prof. Władysław Stróżewski, Agata Wąsowska-Pawlik 21

22

23

24

25

26

27

28

prof. Władysław Stróżewski 29

prof. Władysław Stróżewski 30

31

Agata Wąsowska-Pawlik 32

Agata Wąsowska-Pawlik 34

prof. Władysław Stróżewski 35

36

Agata Wąsowska-Pawlik 37

prof. Władysław Stróżewski 38

39

40

41

42

prof. Władysław Stróżewski, O Pięknie 43

prof. Władysław Stróżewski 44

45

46

47

48

49

50

51

prof. Paweł Taranczewski 52

53

prof. Paweł Taranczewski 54

55

56

57

Home