Krakowski Klub Tygodnika Powszechnego 10-ta rocznica, Pijarska 2021 11 23 Home
Canon G7 MkIII

1 3 10 sekund, klawisz Esc i ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl