Polska myśl liberalna - tradycja i współczesność, Grodzka 52, 2017 05 19-20    73 zdjęcia Home
Zakład Filozofii Polskiej IF UJ oraz Katedra Filozofii Społecznej IFiS, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Katarzyna Haremska 1

2

Katarzyna Haremska 3

4

5

Katarzyna Haremska 6

Steffen Huber 7

Katarzyna Haremska 8

Katarzyna Haremska 9

Andrzej Szahaj 10

Janusz A. Majcherek 11

Zbigniew Stawrowski 12

Władysław Zuziak 13

Piotr Bartula 14

Janusz A. Majcherek, Andrzej Szahaj 15

16

za głośno mówią
17

Piotr Bartula 18

19

20

Janusz A. Majcherek, Andrzej Szahaj 21

Andrzej Szahaj 22

Andrzej Szahaj 23

Janusz A. Majcherek 24

Janusz A. Majcherek, Andrzej Szahaj 25

Janusz A. Majcherek, Andrzej Szahaj 26


20 maja

Witold Gadomski 27

Aleksander Smolar 28

Steffen Huber 29

Marcin Król 30

Piotr Bartula 31

32

Witold Gadomski 33

34

Steffen Huber 35

Anna Karnat 36

37

38

Władysław Zuziak 39

Władysław Zuziak 40

Marcin Król 41

Anna Karnat, Dorota Nalepka 42

Anna Karnat, Dorota Nalepka 43

Anna Karnat, Dorota Nalepka 44

Anna Karnat, Dorota Nalepka 45

46

Paweł Kłoczowski 47

Marcin Król 48

Aleksander Smolar 50

Aleksander Smolar 51

Aleksander Smolar 52

Marcin Król, Aleksander Smolar 53

Marcin Król, Aleksander Smolar 54

Marcin Król, Aleksander Smolar 55

Marcin Król, Aleksander Smolar 56

Marcin Król 57

Marcin Król 58

59

60

61

Marcin Król 62

Piotr Bartula 63

Janusz A. Majcherek 64

Władysław Zuziak 65

Władysław Zuziak, Piotr Bartula 66

Andrzej Szahaj 67

68

Katarzyna Haremska 69

Katarzyna Haremska 70

71

Marcin Król

Anna Karnat, Dorota Nalepka 73

Home