Mapy pełne zdjęć Lokalne mapy N Home

Miejsc    Panoram    Obiektów    Kierunków


Mapa miejsc Tu byłem. To najprostsza mapa. Klika się białe kwadraciki ze strzałkami. W wywołanym polu klika się wybrany link (czasem jest tylko jeden). Typowa seria zdjęć otwiera się w osobnej karcie przeglądarki. Może to być też pojedyncze zdjęcie. Warto pamiętać o skrócie klawiaturowym zamykającym niepotrzebną już kartę - Ctrl+W.
Można tu odczytać współrzędne dowolnego, klikniętego punktu (patrz, poniżej mapy). Plik mapy (mapaw_box.html) można skopiować na swój komputer i tworzyć własne dane, wpisując je do pliku tekstowego mapaw3box.js. Zakres miejsc: 1.5W-25.3E; 40.4N-54.8N.

Mapa panoram poprzednia wersja. Na mapie mamy miejsca skąd robiono zdjęcie, z podanym zakresem kątowym panoramy, w formie widełek (V). Zbliżając kursor do końca wideł (jak plusik tutaj: <+ albo żółty plusik na obrazku niżej) wybieramy zdjęcie. Mając je wybrane wykonujemy klik, który otwiera zdjęcie w osobnej zakładce przeglądarki. Długość ramion widełek jest proporcjonalna do odległości do najdalszego, rozpoznanego obiektu. Gdzie w Europie są panoramy zorientować można się na Mapie miejsc, bo tam wskaźnik się nie skaluje i pozostaje duży.
Mapa obiektów, działa podobnie, tylko, że zamiast linków są tu przyciski, co nie czyni większej różnicy. Ten program nie wymaga osobnych zakładek przeglądarki, zdjęcie pokazuje poniżej mapy (chyba, że wywołamy je klikając link na górze okna). Na zdjęciu, krzyżykiem w środku, zaznaczony jest obiekt wybrany na mapie. Na przykładowym zrzucie ekranowym poniżej, jest dwanaście opcji. Jakiś wysoki krakowski obiekt znajduje się na dwunastu panoramach. Ze względu na ograniczoną dokładność współrzędnych geograficznych obiektów, są one grupowane w promieniu 50m. Tak więc może się zdarzyć, że mamy w danym miejscu dwa lub więcej identycznie nazwanych przycisków, tak jak gdyby dany obiekt był wiele razy zaznaczony na jednym zdjęciu. Wtedy chodzi o różne lecz bliskie (<50m) obiekty.
Ta mapa zawiera obiekty zarejestrowane na, co najmniej dwóch panoramach. Tu jest Mapa wszystkich znalezionych obiektów (konsumuje ona 1GB RAM).
Czasami, pod przyciskami są linki. Wywołują one, w osobnym oknie przeglądarki, standardowe serie zdjęć (lub pojedyncze zdjęcia, raczej z bliska), o ile takie znalazły sie w odległości 100m od obiektu (patrz Mapa miejsc).
Na samym końcu podane są współrzędne geograficzne obiektu.

Mapa kierunków. To zaawansowana mapa, działa na mapach Google. W górnej części okna jest mapa, w dolnej panoramiczne zdjęcie. Na mapie klika się strzałki (włączy się strzałka, której środek jest najbliższy kliku). Długość strzałki jest proporcjonalna do odległości. Na zdjęciu klika się krzyżyki, przy czym zmieścić trzeba się w zakresie ramion krzyżyka. Rysowane linie są geodetykami, uwzględniają krzywiznę Ziemi. Podawana jest odległość itp. Jasnozielone gwiazdki to miejsca, z których robiono zdjęcia. Pomarańczowe kółka działają jak Mapa miejsc.

Mapa miejsc


Mapa panoram żółty plusik nie występuje w programie, tu pokazuje miejsce, gdzie klikać


Mapa obiektów, ma dwie wersje, ten zrzut jest z pełnej wersji.


Mapa kierunków, strzałek i krzyżyków


Inne mapy; tematyczne, lokalne, uproszczone:

Kraków 1919 - automatyczna   - ręczna, klikalna      Modernizm Krakowski     

Tarnowskie Góry      TG 1970 z negatywów      Okolica TG mapa 1933      Katowice-Mysłowice początki przemysłu     

Tatry z AB wg Adi    Hipsometryczne

Gdzie to jest?