MapAW - Miejsca Tu byłem  v.Mapbox    Poprzednia v.   Użyteczny skrót klawiaturowy: Ctrl+W zamyka zakładkę w przeglądarce ("Miejsca" otwierają się w nowej zakładce).

Klikamy prawym. Produkujemy dane do mapy (plik: mapaw3box.js).