Kraków 1919, za zgodą MNK i dr Jerzego Komorowskiego. Projekt: MapAW     Klikaj strzałki i krzyżyki.               Tu jest pełna MapAW.

Przesuwaj zdjęcie:         Przesuwaj klawiszami: W Z A S oraz Q.