Kraków 1919, za zgodą MNK i dr Jerzego Komorowskiego. Projekt: MapAW                           Tu jest klikalna wersja           Tu jest pełna MapAW.