Wisława Szymborska 2005 12 17    2020 04 13 Home

Maja Wodecka 1

Adam Zagajewski 2

Krystyna Zachwatowicz 3

Krystyna Zachwatowicz 4

Wisława Szymborska 5

Wisława Szymborska 6

Wisława Szymborska 7

Wisława Szymborska, Ryszard Krynicki 8

9

Wisława Szymborska 10

Wisława Szymborska 11

Wisława Szymborska 12

Wisława Szymborska 13

Marian Stala, Wisława Szymborska, Ryszard Krynicki 14

Wisława Szymborska 15

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl