Zofia Zarębianka, 2018 04 23    ok. 120 zdjęć Home
Spotkanie w Słowie. O twórczości literackiej Karola Wojtyły
o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP, prof. Jacek Popiel, ks. prof. Tadeusz Dzidek, red. Henryk Woźniakowski, Jerzy Trela

1

2

Jerzy Trela 3

Zofia Zarębianka 4

5

Jerzy Trela, Zofia Zarębianka 6

Zofia Zarębianka, ks. prof. Tadeusz Dzidek 7

Jerzy Trela, Zofia Zarębianka 8

9

10

11

ks. prof. Tadeusz Dzidek 12

ks. prof. Tadeusz Dzidek 13

14

Jerzy Trela, Zofia Zarębianka 15

16

17

Zofia Zarębianka 18

19

20

Zofia Zarębianka 21

o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP 22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Zofia Zarębianka 55

56

57

58

Niżej, foto: Dorota Nalepka

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

Home