Czarno-biały świat, Sztuka nieprofesjonalna w Muzeum Górnośląskim, Bytom, 2017 05 31    29 zdjęć Home
foto: Dorota Nalepka (postprocessing aw)

2

1

3

4

5

6

7

8

9

Sonia Wilk 10

Jan Nowak 11

Jan Jagoda 12

Anna Segiet 13

14

Leszek Jodliński, Rudolf Riedel 15

16

Leszek Jodliński 17

Rudolf Riedel 18

19

20

Rudolf Riedel 21

22

23

24

Rudolf Riedel, Erwin Sówka, Jan Nowak 25

26

27

28

Stanisław Trefoń, Rudolf Riedel, Erwin Sówka, Jan Nowak 29

Home