WHAT EXISTS IN PHYSICS, PAU, 2017 10 05 Home
XXI CRACOW INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE, ks. prof. Michał Heller, Michał Eckstein, ks. Zbigniew Liana, Tomasz Placek, Paweł Horodecki, Leszek Sokołowski, Marco Bersanelli, Claus Kiefer, Kacper Zalewski, Agnieszka Zalewska, Krzysztof Meissner, Edward Malec, ks. Wojciech Grygiel, Sebastian Szybka

Michał Eckstein, Michał Heller 1

Tego dnia zmarł Chromy, autor rzeŸby w tle nie wiedziałem o tym, ten Kopernik zawsze jest w tle

Michał Eckstein, Michał Heller 2

Michał Eckstein, Michał Heller 3

Michał Eckstein, Michał Heller 4

ks. prof. Michał Heller 5

ks. Zbigniew Liana 6

ks. Zbigniew Liana 7

Tomasz Placek 8

Edward Malec 9

Edward Malec 10

Tomasz Placek 11

Tomasz Placek 12

Tomasz Placek 13

14

15

Tomasz Placek 16

17

Paweł Horodecki 18

Leszek Sokołowski 19

Leszek Sokołowski 20

21

ks. prof. Michał Heller 22

Marco Bersanelli 23

Marco Bersanelli 24

25

26

27

Claus Kiefer 28

Leszek Sokołowski 29

30

31

Kacper Zalewski 32

Agnieszka Zalewska 33

Claus Kiefer 34

Claus Kiefer 35

Michał Eckstein 36

37

38

Paweł Horodecki 39

40

41

Paweł Horodecki 42

Michał Eckstein 43


2017 10 06

Marco Bersanelli 44

Marco Bersanelli 45

Marco Bersanelli 46

Marco Bersanelli 47

48

Marco Bersanelli 49

50

Krzysztof Meissner 51

52

53

54

55

ks. Wojciech Grygiel 56

57

Marco Bersanelli 58

59

Michał Eckstein 60

Michał Eckstein 61

Michał Eckstein 62

63

Michał Eckstein 64

65

Paweł Horodecki 66

Krzysztof Meissner 68

69

Paweł Horodecki 70

71

Leszek Sokołowski 72

Michał Eckstein 73

74

Krzysztof Meissner 75

Krzysztof Meissner 76

Krzysztof Meissner 77

Krzysztof Meissner 78

Krzysztof Meissner 79

80

Michał Eckstein 81

82

Sebastian Szybka 83

84

Paweł Horodecki, Krzysztof Meissner 85

Paweł Horodecki, Krzysztof Meissner 86

87

Leszek Sokołowski 88

Edward Malec 89

Edward Malec 90

91

92

93

Edward Malec 94

Edward Malec 95

ks. prof. Michał Heller 96

Marco Bersanelli 97

98

99

ks. Wojciech Grygiel 100

101

ks. prof. Michał Heller 102

ks. prof. Michał Heller 103

Agnieszka Zalewska 104

105

Tomasz Placek 106

Agnieszka Zalewska 107

108

109

110

111

112

113

114

115

ks. prof. Michał Heller 116

ks. prof. Michał Heller 117

ks. prof. Michał Heller 118

ks. prof. Michał Heller 119

ks. prof. Michał Heller 120

ks. prof. Michał Heller 121

Agnieszka Zalewska 122

123

124

125

Marco Bersanelli 126

127

Claus Kiefer 128

Claus Kiefer 129

130

Claus Kiefer 131

132

Paweł Horodecki 133

ks. prof. Michał Heller 134

135

136

137

Leszek Sokołowski 138

Agnieszka Zalewska 139

Agnieszka Zalewska 140

141

Tomasz Placek 142

Tomasz Placek 143

144

145

146

147

ks. prof. Michał Heller 148

Home