AGH Publikacje CV Dydaktyka 14C POLPAL Różne Dorota Nalepka Home

prof. dr hab. inż. Adam Walanus     a @ adamwalanus.pl
Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków


Zdjęcia Budynku 2014, 2011, 2009, model A0 w Google Earth

 

Prof. Andrzej Manecki: Alfabet wspomnień o ludziach i wydarzeniach lat minionych Wydawnictwo. Mineralpress, Kraków

Obrona, listopad 2008 (krótko byłem prodziekanem, promotor prof. Paulo)