Goszyce, 2017 06 10    A B C . kwiecień 2017 grudzień 2016 maj 2016 2015 2014 2011 Home

Automatyczny pokaz slajdów (wszystkie zdjęcia)

A: 1 - 153     B: 154 - 292     C: 293 - 437

1

Marta i Michał Smoczyńscy, Marychna Andre 2

3

Elżbieta Wolska 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Anna Łopuska, Ludwika P., Józef Jan Pawlikowski, Anna Pawlikowska, Kasper Pawlikowski, Marta Smoczyńska 28

29

Anna Pawlikowska 30

Marta Smoczyńska 31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Józef Jan Pawlikowski 41

42

43

prof. Zdziesław Pietrzyk, dr Urszula Klatka 44

Beata Gumienny, dr Marta Trojanowska, Mariusz Gumienny 45

Beata Gumienny 46

47

dr Marta Trojanowska (Przemyśl), Mariusz i Beata Gumienni (Medyka) 48

49

50

Kasper Pawlikowski, Marta Trojanowska 51

52

53

Kasper Pawlikowski, Marta Trojanowska 54

55

Kasper Pawlikowski 56

Beata i Mariusz Gumienni, Kasper Pawlikowski 57

Stanisław S. 58

59

Mariusz Gumienny 60

Jacek i Czesława Żuławscy 61

Anna Pawlikowska, Urszula Klatka 62

mec. Jacek Żuławski 63

64

65

66

67

68

Anna Sienkiewicz (Oblęgorek) 69

70

71

Michał Sieniewicz, mec. Jacek Żuławski, prof. Czesława Żuławska (SSN), Anna Pawlikowska 72

Andrzej Sienkiewicz 73

74

75

Magdalenia Smoczyńska 76

77

78

79

80

81

82

83

Anna Łopuska, Ludwika P. 84

85

86

Elżbieta Wolska 87

Michał Smoczyński, Marychna Andre, Urszula Klatka 88

Marta Trojanowska, Aniela S., Marta Smoczyńska 89

90

Marta Trojanowska, Anielka S. 91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

prof. Jan Środoń, Michał Smoczyński, Aka Środoń 101

102

103

104

105

106

Józef Jan Pawlikowski, Stephan Andre 107

108

109

110

Kasper Pawlikowska, Jan i Aka Środoniowie 111

112

113

114

Kasper Pawlikowski, Anna Meysztowicz 115

116

117

118

119

120

prof. Czesława Żuławska, mec. Jacek Żuławski, prof. Jan Środoń 121

122

123

124

Krescenty Grzegorz Głazik, Małgorzata Głazik 125

Krescenty Grzegorz Głazik 126

127

Anna Łabędzka 128

129

Kuba (Anna) Płodowska, Jerzy (Dzibek) Cielecki, Zofia Davidson, Jadwiga Płodowska, Ludwik Chełkowski, prof. Wojciech Ligęza 130

131

132

Anna Sienkiewicz 133

Anielka S. 134

Katarzyna Szczepańska 135

Jadwiga Płodowska, Kasper Pawlikowski 136

Andrzej, Anna i Michał Sienkiewiczowie 137

prof. Kazimierz Karolczak, prof. Zdzisław Pietrzyk, Anna Pawlikowska, Krescenty Głazik, Anna Łopuska 138

139

140

141

142

143

Anna Pawlikowska, prof. Kazimierz Karolczak 144

Ludwika P., Kasper Pawlikowska, Ludwik Chełkowski, Michał Kowalczuk 145

146

147

Anna Łopuska 148

149

150

151

152

153

dalsze zdjęcia: B

Home