Datowanie radiowęglowe

Adam Walanus, Tomasz Goslar

Spis treści - z odniesieniami do rozdziałów

Zmieniona, uaktualniona wersja Internetowa podręcznika opublikowanego w roku 2009 przez Wydawnictwo AGH (stron 148),
a który można jeszcze zamówić (w formie papierowej, cena ok. 18 zł) w sklepie internetowym Wydawnictwa

powiększ

Podręcznik ukazał się dzięku dofinansowaniu przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
Datowanie Radiowęglowe

 

Uwagi do podręcznika prosimy przesyłać na adres: walanus@geol.agh.edu.pl