Historia datowań radiowęglowych w Polsce              Home      14C


Większość materiałów od Jerzego Mościckiego, inne od prof. Wasylikowej i innych osób, i oczywiście z Gliwic.


prof. Mościcki

Włodzimierz Mościcki (1911-1977), zdjęcie z młodości

Wspomnienie o profesorze, autorstwa prof. Andrzeja Zastawnego, Postępy Fizyki, 1978, str. 1, 2, 3, 4.

Życiorys profesora, autorstwa Krystyna Kozłowskiego z Politechniki Gdańskiej.

Ocena własnej działalności, Dr Włodzimierz Mościcki Doc. na I Katedrze Fiz.P.G.

1958   Nobelkommitte for Fysik   Nobel Committee for Physics

prof. Mościcki

Przy aparaturze w Gdańsku, w Laboratorium Geochronologii Bezwzględnej, zlokalizowanym w budynku Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet), przy ul. Sobieskiego, rok około 1962. Stanowisko licznikowe jest za plecami Profesora.
Zdjęcie i opis wg prof. A. Zastawnego.
Idąc od lewej strony zdjęcia, pierwsze dwa urządzenia stające jedno na drugim, to stabilizator napięcia sieciowego (dolny) i precyzyjny autotransformator, z którego podawano napięcie na pierwotne uzwojenie transformatora wysoko-napięciowego. Napięcie to mierzono precyzyjnym woltomierzem. Za tymi urządzeniami, czyli na zdjęciu jeszcze bardziej w lewo (niewidoczne) stał pozyskany z demobilu wojskowego niemiecki zasilacz do radaru, służący jako zasilacz wysokiego napięcia. Ostatecznie wysokie napięcie było mierzone woltomierzem elektrostatycznym, którego fragment widać na wierzchu osłony materiałowej zespołu licznikowego. W drewnianym stojaku obok opisanych urządzeń była aparatura elektroniczna (oczywiście lampowa), zaprojektowana, wykonana i serwisowana przez mgr. inż. Adama Brodzikowskiego, absolwenta Wydziału Łączności PG. Wystająca tuba, to kineskop, na którym wizualizowano impulsy z licznika głównego (L1). W "szafie" między opisanym stojakiem i zespołem licznikowym jest u góry zasilacz wysokiego napięcia do liczników GM osłon, a w dolnej części najpierw był zestaw ogniw galwanicznych połączonych w szeregowy stos do wysokiego napięcia, zasilającego licznik główny; bo taki wariant zasilania wysokim napięciem był przez pewien czas testowany i stosowany. Potem był tam zaprojektowany i wykonany przez A. Zastawnego stabilizator wysokiego napięcia, pracujący na wysoko-napięciowej (przeszło 10 kV) triodzie lampowej.

Praca magisterska prof. Zastawnego, rok 1960. strona tytułowa, opis licznika.
Prof. Zastawny : Była ona istotną w budowie laboratorium w Gdańsku. W pracy skonstruowano zespół licznikowy. Nie odzwierciedla tego tytuł pracy, ponieważ promotor - Mościcki na etapie formułowania pracy nie liczył się z tak dalekim postępem. Dla Mościckiego, wtedy, sprawą pierwszą i kluczową było wyjaśnienie, czy i jakie tworzywa sztuczne będzie można zastosować w konstrukcji liczników G-M argonowo-alkoholowych i licznika proporcjonalnego z CO2 (plexi, polistyren jakieś inne no i przede wszystkim żywica epoksydowa - materiał zupełnie nowy kupowany w Szwajcarii). Tego zagadnienia dotyczy tytuł pracy. Było to badanie charakterystyk liczników w funkcji czasu (kilka miesięcy). Drugie zdjęcie z pracy pokazuje, że faktycznie konstrukcja zespołu też była w pracy. Ten zespół licznikowy pracuje do dzisiaj w Gliwicach z symbolem "L1". Jest to pewnie najdłużej pracująca aparatura fizyczna w Polsce, a może i w świecie.

O rozwoju laboratorium w latach sześćdziesiątych wiele mówią publikacje z tych lat, dostępne na stronie prof. A. Zastawnego, (patrz Science), ...

L-1 ... w szczególności artykuł: Apparatus used in the Laboratory of Absolute Geochronology for determining the age of samples by the C-14 procedure (pdf).


1959. Od lewej: Wł. Mościcki, ?, Svend Jorgensen, Bu, Ingrid Sorensen, Vent Fredskild, Troel-Smith i Henrik Tauber - kierownik
National Museum, Department of Natural Sciences, Carbon-14 Dating Laboratory, Ny Vestergade 10, Copenhagen K, Denmark
(zdjęcia autorki zdjęcia z tamtego czasu)


Cytowania prof, Mościckiego w tej książce (1961), wypożyczonej mi przez prof. Sławomira Żurka


1982(?), Mieczysław Pazdur (1946-1995), Latoszyn k. Dębicy, Wisłoka, czarne dęby (więcej zdjęć)
Latoszyn

Spis publikacji prof. M. Pazdura w Radiocarbon'ie


1980, protokoły z datowań, udostepnione przez prof. Kazimierza Szczepanka (więcej dokumentów)


1985(?), impulsy z licznika


Gliwice 1992
Konferencja Gliwice 1992

Poniższe zdjęcie od AM
Konferencja Gliwice 1992

Rudy 1995 (otrzymane od AM), więcej zdjeć

2004, 18 maja, Konferencja, Ustroń

2004, 16 października, Konferencja Problemy metodyczne interpretacji dat radiowęglowych, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Archeologii (więcej zdjęć)

2005, 22 października, 10-ta rocznica śmierci Prof. Mieczysława Pazdura, Gliwice (więcej zdjęć)

2007 12 14, PAU, Komisja Paleogeografii Czwartorzędu
Adam Walanus, Czy potrzebny jest wiek konwencjonalny 14C?
Tomasz Goslar, Jak podawać wynik datowania 14C? Dogmat i rozsądek.
D.J. Michczyńska, A. Michczyński, A. Pazdur i L. Starkel, Kalendarzowe wartości granic chronostratygraficznych dla terenu Polski.
Marek Krąpiec, Dendrochronologia - datowanie absolutne i względne.

2010 03 12, PAU, Komisja Paleogeografii Czwartorzędu, Marek Krąpiec i inni [...].

2010 06 10, Gliwice, pogrzeb prof. Andrzeja Zastawnego [...].

2011 10 04, 100-lecie urodzin Prof. Włodzimierza Mościckiego

 

Strona główna Main page