INTCAL09       Home      14C

50 000 BP - 0 BP

20 000 BP - 10 000 BP

30 000 BP - 20 000 BP

12 000 BP - 0 BP, patrz INTCAL04, wykresy, zakres w tys. lat BP: 13-9, 10-6, 7-3, 4-0.

Home      14C