Home

Googlując tak podstawowe hasło jak: 3 sigma, jako trzeci (nomen omen) wynik otrzymujemy mój artykuł 2021 02 11

Tu jest cały tekst pisany chyba 2003, 2004. Six sigma wchodziło dopiero. Rzecz istnieje na rynku po 15. latach.


Ten wykres:

Googluje sie zawsze, bezwzględnie jako pierwszy, a jest on błędny. Zawiera dwa błędy, jeden subtelny, drugi, w sumie dość gruby. Nikt nie wie co jest na osi pionowej wykresów funkcji gęstości prawdopodobieństwa. Wymiar osi pionowej jest odwrotnością wymiaru osi poziomej, żeby iloczyn był bezwymiarowy, bo to już jest prawdopodobieństwo.
Jeżeli oś pozioma jest oznaczona 1σ, 2σ, to na pionowej powinno być 0.1/σ, 0.2/σ.
Ponadto, oczywiście sama oś pozioma jest źle opisana, powinno być μ+1σ, μ+2σ. Niech by na osi poziomej był wzrost dzieci z pierwszej klasy. Powiedzmy μ=70cm, σ=10cm. Oś pozioma powinna więc tak wyglądać:
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100cm, a wg powyższego wykresu mielibyśmy:
-30, -20, -10, 70, 10, 20, 30, a to nie jest żadna oś liczbowa.

Tu jest moja wersja:

Tu jest korespondencja:

2021 02 12 AW → O'Reilly Customer Support
Just I have found the second error on that figure. (On the first one we have corresponded 25 Oct 2019, and it was about the vertical axis, where instead of 0.2, it should be 0.2/sigma.) The horizontal axis is... how to say it? Instead of 1sigma it is to be: mu+1sigma. (Let's say mu=70, sigma=10, the axis is: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, not -30, -20, -10, 70, 10, 20, 30)
2021 02 12 ← Hi Adam,
Thank you for your email. After looking into this, I can see this is indeed an issue. I have made sure an internal case (PLC-5421) is filed with our Development team and they will now pursue getting this fixed. In the meantime, if you wish to receive an update, I encourage you to check in with us and refer to the internal case number. We would be happy to check on that internal case's status. Sometimes issues are fixed but they don't notify us immediately, so you may want to check out this title periodically as well. Hopefully they can fix this quickly for us!
Thanks again for your continued patience as we work on your request.
Kind regards,
Brandi | Customer Service