Krzysztof Penderecki św. Florian, 2020 04 09 2019-2006 Home
Foto: Krzysztof Maślanka