Giewont z Kopca Krakusa 2020 05 21     Home

Giewont widoczny jest na tle Kopy Kondrackiej, po lewej. Po prawej i bliżej, Kościół w Świątnikach Górnych.

Na dolnym powiększeniu 1:1, po lewej Wieża widokowa na Chełmie (Myślenice, Stróża). Dolna krawędź zdjęcia jest, mniej więcej na poziomie gruntu w Świątnikach. Długi Giewont na tle nieba, Giewont, na tle Kopy. Krzyża nie da się wyróżnić. Technika: Canon R, 300mm/2.8 + 2 extendery 2x, razem f=1200mm. Szerokość matrycy 36mm, pixeli 6741, czyli kąt na pixel = 36/1200/6741 = 4.5 μ radiana. Poprzeczne ramię krzyża ma 5.5 m, co przy odległości 89 km daje kąt 5.5/89000 = 62 μ radiany, czyli 14 pixeli, tyle ile w poziomie ma ten model krzyża . Powinien się dać zarejestrować. Należałoby zastosować lepszy statyw, umożliwiający czasy rzędu 1/50 s, co pozwoliło by przysłonić obiektyw. Można też, przy takim statywie wykonać serię zdjęć, celem redukcji szumu. Można też przejść na ISO 50. Powietrze też może być nieco bardziej przejrzyste, ale o to jest trudno.

Skala powyższego zdjęcia jest dopasowana do omawianego tu zdjęcia, wykonanego z Krakowa.

Niżej jest rysunek sytuacyjny. Ze względu na to, że stronę łatwiej przewija się w dół, to żeby zachować taką samą skalę w kierunku poziomym i pionowym, jest on odwrócony. Skala mianowicie jest taka: 1 pixel to 10 m. Przy czym dal realu idzie w dół na obrazku.
Linie. Ciemne, grube, poziome kreski to (pionowe) obiekty. Są opisane. Pionowa kreska jest tu jedna, biała. Ta brązowa, pierwsza z lewej to Ziemia, To jednak są dwie kreski, co zaczyna być widoczne niżej. Prawdziwa Ziemia jest ciemniejsza. Jaśniejsza jest bardziej płaska (słabiej uciekająca w lewo). Jest to obraz krzywizny Ziemi z uwzględnieniem ugięcia światła w atmosferze (refrakcji).
Niebieskie linie, to kierunki patrzenia na różne, kolejne obiekty. Zielone krzywe, to to samo, co niebieskie, tylko podniesione 30 razy, żeby odróżnić kreski. Żeby możliwe było porównanie kierunków ze zdjęciem.

Powinno być tak, że najniższa (najbardziej po lewej) linia zielona (niebieska też, tylko tu nie widać), to kierunek patrzenia na dolną krawędź zdjęcia. Tzn. na jezdnię w Świątnikach Górnych, której jednak nie widać. Następnie jest szczyt wieży widokowej, potem oba Giewonty i Kopa Kondracka. Proporcje powinny być podobne. Gdyby Ziemie była płaska, Giewont i Kopa "stały by" na białej linii (minus wysokość Kopca) i byłyby niemal dwa razy wyższe.